Individuele begeleiding

 

Als je niets verandert, verandert er niets

Laagdrempelige hulp


Leren vanuit je eigen kracht en kunde


Geen doorverwijzing nodig


Vrijwel iedereen komt een keer op een punt in het leven waarbij je het gevoel hebt ‘vast’ te zitten, of dat je niet weet hoe je verder wil. Praten met je partner, familie of vrienden helpt je niet (meer) verder en je bent op zoek naar professionele hulp.

 
 

Wat is Individuele begeleiding?

Individuele begeleiding werkt vanuit het model van counseling. Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raad geven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het benutten van ongebruikte mogelijkheden.

Individuele begeleiding bestaat uit de volgende stappen :

 1. De intake: In het intakegesprek verkennen we wat je doel voor de begeleiding is, wellicht komen er achterliggende thema's aan bod. We spreken af met welk thema we aan de slag gaan.

 2. De analyse: Welke hulpbron of vermogen mis je? We gaan op zoek naar de oorzaak (of de oorzaken) van het probleem en gaan kijken naar wat je uiteindelijk wilt bereiken.

 3. Het actieplan: we maken een actieplan, waarin je de adviezen van de begeleiding toepast in de praktijk. Kleine stapjes of grote stappen: we stemmen het actieplan af op jouw wensen en mogelijkheden.

 4. Het resultaat: hebben de acties het gewenste effect? We bespreken of je jouw doel hebt behaald en of er nog vervolgstappen nodig zijn. Eventueel maken we een nieuw actueel actieplan.


Is individuele begeleiding geschikt voor mij?

Individuele begeleiding is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen je gezin, je werk of je relatie.

Voorbeelden van veel voorkomende situaties voor individuele begeleiding zijn:

 • Overspannenheid en burn-out
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Levensvragen en zingeving


Voorwaarde
Voor Individuele begeleiding geldt dat er sprake is van een gezonde geest en een aanwijsbaar probleem en/of situatie.

Wat kan ik ermee?

Het doel van de begeleiding is dat je handvatten krijgt om zo grip te krijgen op je persoonlijke situatie. Dit betekent dat de uitkomst voor iedere persoon en iedere situatie anders is. Tijdens de begeleiding leer je wat je nodig hebt om niet alleen nu, maar ook in de toekomst, verder te kunnen.

Voorbeelden van resultaten zijn:

 • Begrijpen welk patroon jou onrust brengt
 • Leren omgaan met spanningen
 • Een checklist met je persoonlijke levensvragen
 • Een betere relatie met je partner
 • Emoties begrijpen en plaatsen
 • Begrip voor een situatie waarin je terecht bent gekomen
 • Omgaan met uitdagende situaties op de werkvloer
 

Duur en kosten

Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat individuele begeleiding passend is voor jou, dan starten we met de gesprekken. De gesprekken duren 55 minuten maar kunnen in overleg ook langer zijn. Vaak heb je eens per 1 tot 3 weken een gesprek.

De duur van de therapie is verschillend en hangt af van je vraag/doel. Een situatie die al jaren bestaat zullen we natuurlijk niet in één gesprek kunnen oplossen, maar het uitgangspunt is altijd kortdurende begeleiding.

Het kennismakingsgesprek is gratis, de gesprekken die hierop volgen kosten 70 euro. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie, klik hier.

 
 
 

Aan de slag?